top
PipeCon-ARM Steel Solutions A/S

Formervej 7, 6800 Varde, Danmark
Tlf: +45 75 21 20 99
CVR nr.: 37450278

Åbningstider administration
Mandag-torsdag kl. 07:00 - 16:00
Fredag kl. 07:00 - 13:30

Åbningstider lager
Mandag-torsdag kl. 07:00 - 15:30
Fredag kl. 07:00 - 12:00

Nyheder

PRESSEMEDDELSE: Ny udvikling i stålindustrien i Varde

PipeCon-ARM Steel Solutions A/S ruller ny strategi og organisation ud i Varde for, at styrke virksomhedens position, som førende udvikler og producent af rørsystemer og komplekse stålkonstruktioner til kraftværker, offshore, fødevareindustrien og den maritime sektor. Der skal fremover satses mere på en række større kunder og strategiske samarbejdspartnere.

– Visionen for PipeCon-ARM Steel Solutions A/S er, at udvikle et endnu stærkere kompetencecenter, der internationalt er konkurrencedygtigt med dansk stålproduktion og med viden og ressourcer til at levere hele processen fra Engineering til produktion og montage, siger Jan Abel Larsen, der fratræder stillingen som adm. direktør i PipeCon a/s og PipeCon-ARM Steel Solutions A/S og fortsætter i begge bestyrelser og i ejerkredsen.

– PipeCon a/s er i en fornuftig udvikling med en afbalanceret økonomi og en ny formuleret proaktiv strategi, der både vedrører nutid og en sikker kurs ind i en spændende fremtid. Jeg fylder 60 år i denne måned og kan se, at det er nu, jeg skal give plads til en yngre model i direktørstolen og nu, jeg skal lægge al min indsats i bestyrelserne i begge selskaber, siger Jan Abel Larsen.

Ny administrerende direktør for begge selskaber er Søren Christian Dahl (49 år). Han er uddannet maskiningeniør og kommer fra VELUX A/S, hvor han har været i 25 år med seneste stilling som Vice President.

– Søren Christian Dahl indfrier, via sin internationale tilgang, vore ønsker om at styrke en proaktiv adfærd og en vision, der ser langt, siger Jan Abel Larsen.

Salgsafdelingen i PipeCon-ARM Steel Solutions A/S forynges også, idet Søren Peter Bjerre (58 år) og Preben Gundersen (61 år) fratræder på grund af de kommende års fornyelser og virksomhedens ønske om at gennemføre en ny langsigtet strategi, som fører til nye markeder og muligheder. Søren Peter Bjerre afhænder sin ejerandel og bestyrelsespost i PipeCon-ARM Steel Solutions A/S for at give plads til nye bærende kræfter.

Fremtiden er stålsat Engineering & Supply
Siden januar 2017 har PipeCon a/s (Skjern) og PipeCon- ARM Steel Solutions A/S (Varde) haft fælles adresse på Formervej 7 i Varde. Det har gjort virksomhederne endnu stærkere til at levere samlede løsninger, der fra udviklingsfasen er gennemtænkt til kundernes individuelle krav og ønsker, og færdigproduceres af højt kvalificerede medarbejdere og maskiner. Kunderne vil de kommende år opleve fornyelser og styrkelser med fokus på effektiv Engineering & Supply i høj kvalitet.
PipeCon-ARM Steel Solutions er stålsat i udvikling

PipeCon-ARM Steel Solutions A/S er det nystiftede selskab til videreførelse af de sunde aktiviteter fra ARM Steel Solutions A/S i Varde. Sammenføringen med PipeCon a/s i Skjern sker for at styrke positionen som førende udvikler og producent af rørsystemer og komplekse stålkonstruktioner til kraftværker, offshore, fødevareindustrien og den maritime sektor.

Synergi og ny energi

Synergien i kompetencerne fra PipeCon og ARM Steel Solutions er markante og giver ny energi. Sammen er vi stærkere end hver for sig. Nu kan vi indfri endnu flere ønsker og specielle krav. Samtidig bevarer vi arbejdspladserne i Danmark og videreudvikler en fælles platform, der giver ny energi i samarbejdet med vore danske og internationale kunder.

- Visionen for PipeCon-ARM Steel Solutions A/S er, at udvikle et kompetencecenter der internationalt er konkurrencedygtigt med dansk stålproduktion og med viden og ressourcer til at levere hele processen fra Engineering til produktion og montage”- siger Jan Abel Larsen der er adm. direktør i Pipecon og det nydannede Pipecon-ARM Steel Solutions A/S”

PipeCon er kendt for at udvikle og designe rørsystemer og stålkonstruktioner til kraftværker, offshore, fødevareindustrien og den maritime sektor. Branchekredsen er den samme i ARM Steel Solutions, hvor kompetencerne er udvikling, produktion og montering af rørsystemer og komplekse stålkonstruktioner.

PipeCon og ARM Steel Solutions har samarbejdet i mange år og kender hinandens kompetencer og kvaliteter. Blandt andet er det i et samarbejde mellem de 2 virksomheder, lykkedes at blive godkendt til leverancer til atomkraft sektoren bl. a. med store ordrer til Frankrig.

Begge virksomheder supplerer hinanden særdeles godt med vigtig viden og stor erfaring. Maskinparken og medarbejdernes kompetencer er opdaterede til de høje krav og ønsker, som vore kunder har til høj kvalitet og præcision.

- Jeg er oprigtig glad for at kunne se videreførelsen af den idé, jeg startede med for 29 år siden. Mine kunder har fortsat min fulde fokus, og jeg vil også fremover sikre kunderne den højeste kvalitet og den bedste service” - siger Søren Peter Bjerre, ARM Steel Solutions.

 

Fremtiden er stålsat Engineering & Supply

PipeCon-ARM Steel Solutions A/S leverer samlede løsninger, der fra udviklingsfasen er gennemtænkt til kundernes individuelle krav og ønsker, og færdigproduceres af højt kvalificerede medarbejdere og maskiner. Kunderne vil opleve de samme kendte ansigter, som de har kendt i begge virksomheder. Nu med en stålsat fælles fokus på Engineering & Supply.
PipeCon-ARM Steel Solutions is set for further development.

PipeCon-ARM Steel Solutions A/S is the newly established company for continuation of the profitable activities from ARM Steel Solutions A/S in Varde. The merger with PipeCon a/s is done to strengthen the position as a leading developer and manufacturer of piping systems and complex steel-structures for power plants, offshore, food and beverage, and the maritime sector.

Synergy and new energy.

The advantages in combining the competences from PipeCon and ARM Steel Solutions are significant, and will bring new energy to the new company.

Together we stand stronger. Now we will be able to meet even more complex demands.

At the same time we will preserve the jobs in Denmark, and further develop a common platform that brings new energy to our cooperation with our Danish and International customers.

“The vision for PipeCon-ARM Steel Solutions A/S is to develop a danish center of internationally competitive

competence, with production of steel orders, and with the knowledge and ressources needed to deliver a complete process from engineering to production and erection” says Jan Abel Larsen, CEO of PipeCon and the newly established Pipecon-ARM Steel Solutions A/S.

PipeCon is known to develop and design piping systems and sttel structures for power plants, offshore, food and beverage and the maritime sector. The same areas of business as ARM Steel Solutions A/S, where the competences are development, production and erection of ductingsystems and complex steel structures.

PipeCon and ARM Steel Solutions A/S have worked together for many years, and know each other well.

Among other things the two companies have managed to win approval for delivery for the nuclear sector, resulting in large orders for France.

Both companies knowledge and many years of experience supplement each other.

Production set-up, and the highly skilled employees are ready to fulfill the high demands our customers have for quality, precision and documentation.

“I am really happy to see the idea I started with for 29 years ago, carried on. My customers still have my full attention, and I will also in the future secure the customers the highest quality and best service” says Søren Peter Bjerre, ARM Steel Solutions.

The future is Engineering and Supply.

PipeCon-ARM Steel Solutions A/S will deliver complete solutions, from the very beginning customized to the customers individual wishes and demands, and will be manufactured by highly qualified employees, and up to date machinery. The customers will meet the same well known faces in both companies. Now united with joint focus on engineering and supply.

 

  • 1
  • 2
  • 3
overlay
  • 1
  • 2
  • 3
overlay
Poter

Når du bruger dette website, accepterer du anvendelsen af cookies. Læs mere her http://minecookies.org/